Nghiên Cứu Khoa Học 2017 - 2018

20/03/2017

Theo kế hoạch triển khai NCKH SV 2017-2018 xin thông báo tới sinh viên các khối về vấn đề đăng ký đề tài:

1. Mỗi đề tài do 1-2 sinh viên tiến hành. Sinh viên đăng ký đề tài tới cố vấn học tập, khi đăng ký tên đề tài, sinh viên nộp kèm bản thuyết minh đề tài khoảng 400 chữ Hán (hoặc 400 từ tiếng Việt). Mẫu trang bìa, trang lót và mẫu thuyết minh cả bản tiếng Việt, tiếng Trung như trong file đính kèm.

2. Hạn nộp đề tài: trong ngày thứ hai 10/4/2017 cả bản cứng và bản mềm. Bản mềm gửi vào email: dieptb0507@hou.edu.vn. Sinh viên lưu ý: email nộp bài PHẢI đặt tiêu đề theo mẫu sau: NCKH SV 2018_tên SV_lớp để GV phụ trách NCKH (cô Diệp) không bị bỏ sót hay lẫn email. Sinh viên nào nộp bản mềm tên đề tài và thuyết minh qua email mà không đặt tiêu đề email theo mẫu trên dẫn đến việc bị sót bài, sinh viên đó tự chịu trách nhiệm. 

BẮT BUỘC MỖI LỚP PHẢI ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 2 ĐỀ TÀI

>>>>>> Mẫu trang bìa và thuyết minh đề tài <<<<<<

Số lượt xem : 1132
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu
Cổng thông tin tuyển sinh Viện Đại học Mở HN